Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

dennobarbital
0696 7a9c 500
via Depresja na wesoło.
Reposted fromnutt nutt viakaemel kaemel

July 08 2019

dennobarbital
5569 faff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

May 27 2019

dennobarbital
9311 601f 500
Reposted fromfungi fungi viakaemel kaemel

May 14 2019

dennobarbital
9588 6418
Reposted fromzelbekon zelbekon
dennobarbital
dennobarbital

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
dennobarbital
   bądź przy mnie blisko 
   bo tylko wtedy 
   nie jest mi zimno

   chłód wieje z przestrzeni

   kiedy myślę 
   jaka ona duża 
   i jaka ja

   to mi trzeba 
   twoich dwóch ramion zamkniętych 
   dwóch promieni wszechświata


— Halina Poświatowska
Reposted frommhsa mhsa viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
dennobarbital
dennobarbital
Reposted fromFlau Flau vialokrund2015 lokrund2015
dennobarbital
dennobarbital
9439 f636 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viakaemel kaemel
dennobarbital
6754 f13d 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakaemel kaemel

June 21 2018

dennobarbital

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


March 28 2018

dennobarbital
1297 e8d7 500
Reposted fromkeik keik viatatze tatze
dennobarbital
Prawda leczy i wcale nie boli. Ból pojawia się tylko wtedy, kiedy nie pozwalasz odejść swoim złudzeniom. Tyle w tej sprawie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 26 2018

dennobarbital
dennobarbital
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
8963 f9e1 500

magicalnaturetour:

Three’s a crowd but four’s a Party! (by NeonMan)

Reposted fromviirus viirus viasofias sofias
dennobarbital

January 17 2018

dennobarbital
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viahonigwurm honigwurm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl