Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

dennobarbital

paradoksalne, to przez te przyjemne wspomnienia cierpimy najbardziej.


March 28 2018

dennobarbital
1297 e8d7 500
Reposted fromkeik keik viatatze tatze
dennobarbital
Prawda leczy i wcale nie boli. Ból pojawia się tylko wtedy, kiedy nie pozwalasz odejść swoim złudzeniom. Tyle w tej sprawie.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

March 26 2018

dennobarbital
dennobarbital
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
8963 f9e1 500

magicalnaturetour:

Three’s a crowd but four’s a Party! (by NeonMan)

Reposted fromviirus viirus viasofias sofias
dennobarbital

January 17 2018

dennobarbital
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viahonigwurm honigwurm
dennobarbital
Reposted fromantichris antichris viahonigwurm honigwurm
dennobarbital
9376 4e70 500
Reposted from2017 2017 viasucznik sucznik
dennobarbital
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek viasucznik sucznik

January 10 2018

dennobarbital
9440 27b4
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viatfu tfu
dennobarbital
2533 ed17 500
Reposted fromoll oll viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
dennobarbital
0978 468b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasofias sofias
dennobarbital

dav-19:

Mononoketale~

Reposted fromneoraider neoraider viasofias sofias

January 07 2018

dennobarbital
Reposted fromantichris antichris vialokrund2015 lokrund2015
dennobarbital
7820 40cb 500
Reposted fromtfu tfu
dennobarbital
8158 80aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
dennobarbital
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— znalezione
dennobarbital
4273 dfcb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakaemel kaemel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl